Sharing is caring!

This joyful piece by lung recipient, Anchen van Dyk, shows just how much we healthy folks take for granted each day. It also gives insight into how the recipient feels about their incredible gift of life. (Janine Magree)

When asked if she would mind Hero777 sharing her story, Anchen’s response was a spontaneous and very willing, “Of course!!!! Anything to help with organ donor awareness. It would be an honour!”

(Haar Afrikaanse weergawe is hieronder geskryf.)

On an unbelievably beautiful Sunday morning like today, when I can see the sun rise over the mountain and am able to draw a deep breath of air, I am reminded anew how great our Lord is.  Fifteen days ago, I awoke drugged and groggy, in serious pain… but now, with the greatest gift that anyone could ever receive, I have been given a second chance at a new, improved quality of life where I won’t have to fight for every breath. As my doctor likes to brag, I now have a brand spanking new, “Crystal Clear, Perfect Pair Of Lungs”.

When I was put on the organ donor list to wait, I prayed, saying that I wasn’t in a hurry and that I just wanted the right pair of lungs that would suit me and that they should come at the right time. But now I have to wonder, would there ever have been a “right time”?  Honestly, I don’t think there is ever a “right time” in life, which is why you should never put things off till tomorrow – none of us knows what tomorrow has in store for us.

Not for one moment has the journey to this point been an easy one. For the first 10 days after surgery, I was not myself. Pain and various setbacks meant that I could not think straight, but luckily, and I realise this in hindsight, I have had the most incredible people around me, people who have built me up literally every single day and helped me to stand strong. It is you I really want to thank for so many small things which meant the world to me.

There were friends who came and washed my hair, shaved my legs, and painted my nails. Then there are those who took care of other needs like bringing me slippers and personal items. When I could not lift my arms, they even washed my face for me. If things were left lying about, they tidied my room for me, brought me books and supplied me with the prettiest pyjamas so I might feel half human again after the ordeal of ICU and high care, with those stylish green suits they supply.

There were so many people who checked in on me daily to find out if I was still breathing – it is a feeling I can’t adequately describe. I never ever realised there were so many people who cared about my welfare. It really is incredible.  I’d like to single out my parents and Duan’s. There are none who even begin to compare.

Marchelle Lake has been not just my physiotherapist, but also a best friend who has had to wipe away many tears and listen to a litany of complaints as she dragged me out of bed to help me toughen up and become stronger each day than the one before.  I look at you and am so proud of what you are doing in your Cardiopulmonary Rehabilitation Cape Town programme and how you empower your patients. You are an unbelievable role model. I love you so much.

And then there’s my love, Duan Dippenaar, You have stood solidly behind me throughout every single day of this process, and not for a moment did you stop believing in me.  I’m sorry for all the times things happened which might have left you with your heart in your mouth. But you handled it like a boss and look where we are today – more in love with one another than ever.

The medical personnel who conducted the procedure, the nursing care of Groote Schuur ICU, High Care UCT and Medical Hall UCT, Groote Schuur and UCT’s dieticians and physios – nobody could wish for better care and I can’t thank you enough for all you have done.  I will not be going home just yet, but am waiting until I have made a reasonable recovery… all in the good Lord’s time.

AFRIKAANS WEERGAWE:

Op ’n ongelooflike mooi Sondagoggend soos vandag wat ek die son oor die berg kan sien opkom en een díep asemteug neem – weet ek nóu hoe groot ons Here is.  Vandag 15 dae terug het ek ook my oë oopgemaak. In baie pyn, lekker gedrug, maar met die grootste geskenk wat enigiemand kan ontvang: ’n tweede kans op ’n nuwe verbeterde kwaliteit lewe sonder om te baklei vir elke asem – met splinternuwe “krystalhelder, perfekte” longe soos my dokter so graag wil brag.

Terwyl ek gelys was het ek altyd net gebid en vir die Here gesê dat ek nie haastig is nie. Ek wil net hê dit moet die regte paar longe vir my, asook op die regte tyd wees. Maar nou het ek besef: wanneer sou ooit die regte tyd wees? Dink nie in lewe is daar selfs ooit ’n regte tyd nie, daarom moet jy nooit wag tot môre nie. Jy weet nie wat môre inhou nie.

Die pad tot dusver was nie een enkele oomblik maklik nie. Vir die eerste 10 dae seker was ek nie myself. Pyn en terugslae maak dat jy nie reguit kan dink. Maar gelukkig- en dit besef ek ook nou, het ek die mees ongelooflikste mense om my wat my letterlik elke liewe dag opgebou en sterk laat staan het. En dis vir julle wat ek die meeste wil bedank.

Die kleinste goedjies wat vir my die wêreld beteken het!!! Vriende wat my hare kom was het, my beenhare geskeer het, my naels kom verf het. Die’s wat vir my slippertjies en benodighede aangedra het en my gesiggie gewas het toe ek nie eers my arms kon oplig nie.

My kamer vir my reggemaak het as almal net goed laat rondstaan en niks daaromtrent kan doen nie. Vir my boeke en die mooiste nagklere gebring het sodat ek weer soos ‘n mens kon voel na ICU en hoësorg se stylvolle groen pakkies. Asook almal anders wat letterlik daagliks in check en hoor of ek nog asemhaal- dis ’n gevoel wat ek nie kan beskryf. Ek het nooit ooit geweet daar is soveel mense wat vir my omgee. Dis iets ongelooflik.  Ten laaste wil ek my ouers en Duan se ouers uitsonder- daar’s nie beter as julle nie.

Vir Marchelle Lake wat nie net my physioterapeut is nie, maar ook ’n beste vriendin wat baie trane moes afvee en klagtes na moes luister en my elke dag uit die bed gekry het en sterker as die vorige dag maak. Ek kyk op na jou en is soooo trots op wat jy met jou Cardiopulmonary Rehabilitation Cape Town program elke dag in ons pasiënte se lewens vermag. Jy’s ’n rolmodel en ek’s so so sooo lief vir jou! Jy’s ongelooflik.

En dan my sterkste liefieboude Duan Dippenaar. Jy’t solidly agter my gestaan elke liewe dag van hierdie proses en nie een oomblik het jy opgehou in my glo nie. Ek’s jammer vir al die kere wat dinge gebeur het wat jou hart in jou p****** laat sit het, maar jy het dit soos ’n baas hanteer en kyk waar is ons vandag. Liewer vir mekaar as ooit.

Die mediese personeel wat my operasie gedoen het, die verpleegsorg van Groote Schuur ICU, Hoësorg UCT en Mediese saal UCT, Groote Schuur en UCT se dieëtkundiges en physios – julle is onverbeterlik en ek kan nie genoeg julle bedank.   Ek gaan nog nie huistoe nie, maar wag geduldig tot ek volkome aangesterk het. Als op die Here se tyd.

1 Comment

  1. Ayesha Adams

    Get well soon. So proud of you. My journey was almost similar. I received my kidney from my beloved brother. My lupus is also in remission and still going strong after 19 years after my transplant.

    Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sharing is caring!